Bài sáng tác Hoạt hình 2D - Mai Thu Hải Ngân - Học kỳ 3 - Comic Media Academy

Bài sáng tác Hoạt hình 2D – Mai Thu Hải Ngân – Học kỳ 3

12/07/2017

Bài Sáng tác Hoạt hình 2D do Mai Thu Hải Ngân, học viên hệ Kỹ thuật viên Khóa 03 thực hiện. Tác phẩm tổng kết học kỳ thứ 3 của Hải Ngân tại Viện Truyện tranh và Hoạt hình.

Tên tác phẩm: The Thief (Kẻ trộm)

BẢN VẼ PHÁC THẢO:

Hoạt hình 2D - The Thief - Mai Thu Hải Ngân Hoạt hình 2D - The Thief - Mai Thu Hải Ngân Hoạt hình 2D - The Thief - Mai Thu Hải Ngân Hoạt hình 2D - The Thief - Mai Thu Hải NgânHoạt hình 2D - The Thief - Mai Thu Hải Ngân Hoạt hình 2D - The Thief - Mai Thu Hải Ngân

VIDEO CLIP:

Facebook Comment