Bài sáng tác hoạt hình 2D - Lê Thị Thanh Trang - Comic Media Academy

Bài sáng tác hoạt hình 2D – Lê Thị Thanh Trang

01/07/2017

Bài sáng tác Hoạt hình 2D của Lê Thị Thanh Trang, học viên Khóa 5, hệ Kỹ thuật viên. Bài sáng tác đúc kết quá trình rèn luyện kỹ năng trong suốt học kỳ thứ 2 của Thanh Trang.

Tác giả: Lê Thị Thanh Trang
Học viên hệ Kỹ thuật viên Khóa 05
Ngành: Họa sĩ hoạt hình 2D
Giai đoạn thực hiện: Học kỳ 2

Phác thảo nhân vật:

Sáng tác phim hoạt hình Thanh Trang - nhân vật Sáng tác phim hoạt hình Thanh Trang - nhân vật 2 Sáng tác phim hoạt hình Thanh Trang - nhân vật 3 Sáng tác phim hoạt hình Thanh Trang - nhân vật 4 Sáng tác phim hoạt hình Thanh Trang - nhân vật 5

Video clip:

Facebook Comment