Bài sáng tác Hoạt hình 2D - Đàm Gia Huy - Comic Media Academy

Bài sáng tác Hoạt hình 2D – Đàm Gia Huy

22/06/2017

Bài sáng tác Hoạt hình 2D của Đàm Gia Huy, học viên Khóa 3, hệ Kỹ thuật viên. Kết thúc mỗi học kỳ, học viên tại Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy) sẽ thực hiện một bài sáng tác theo đúng chuyên ngành mình đã chọn.

Tác giả: Đàm Gia Huy
Học viên hệ Kỹ thuật viên Khóa 03
Ngành: Họa sĩ hoạt hình

Giai đoạn thực hiện: Học kỳ 3

Phác thảo nhân vật:

Model

Video clip:

Facebook Comment