Bài sáng tác Digital Painting – Đậu Hồng Quân – Học kỳ 2 - Comic Media Academy

Bài sáng tác Digital Painting – Đậu Hồng Quân – Học kỳ 2

20/07/2021

Bài sáng tác Digital Painting của Đậu Hồng Quân , học viên Khóa 11, hệ Kỹ thuật viên. Bài sáng tác đúc kết quá trình rèn luyện kỹ năng trong mùa Covid của học viên.

Tác giả: Đậu Hồng Quân
Học viên hệ Kỹ thuật viên Khóa 11
Ngành: Họa sĩ Hoạt hình
Chủ đề: Covid – 19
Giai đoạn thực hiện: Học kỳ 2