Bài sáng tác 1- Đinh Trần Thu Hiền- Hệ Kỹ thuật viên khóa 07 - Comic Media Academy

Bài sáng tác 1- Đinh Trần Thu Hiền- Hệ Kỹ thuật viên khóa 07

29/03/2018

Bài sáng tác số 1 do học viên Đinh Trần Thu Hiền ( hệ Kỹ thuật viên, khóa 07) thực hiện.

Đây là bài sáng tác đầu tiên của Đinh Trần Thu Hiền. Câu chuyện hình ảnh của Hiền lấy ý tưởng từ những sự việc đơn giản hàng ngày nhưng lại mang đến cho người xem cảm nhận được niềm tin mãnh liệt vào sự sống.

bài sáng tác 1 Đinh Trần Thu Hiền

bài sáng tác số 1 Đinh Trần Thu Hiền

bài sáng tác 1 Đinh Trần Thu Hiền

bài sáng tác 1 Đinh Trần Thu Hiền

bài sáng tác 1 Đinh Trần Thu Hiền

 

bài sáng tác 1 Đinh Trần Thu Hiền

 

bài sáng tác 1 Đinh Trần Thu Hiền

 

bài sáng tác 1 Đinh Trần thu Hiền

Facebook Comment