Bài cuối khóa - Vẽ Manga/ Comic Online (Level 3) K05

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/Comic Online (Level 3) K05 – HV Trần Mai Phương Linh

18/08/2022

Khoảng cách địa lý đã hóa không khi các bạn nhỏ tham gia khóa học Vẽ Manga/ Comic Online. Những hình ảnh được ấp ủ trong trí óc nay đã nhờ sự hỗ trợ tận tình từ giáo viên dễ thương của CMA, bé Phương Linh đã hoàn thành tốt tác phẩm của mình.

Cùng xem qua tác phẩm mà bé đã cố gắng thực hiện trong quá trình học tập và rèn luyện.

“Sherwyn Cuthlert” – Tác phẩm của học viên Trần Mai Phương Linh.

  • Bộ biểu cảm:

  • Nhân vật hoàn thiện:

>> Tìm hiểu khóa học Vẽ Manga/ Comic Online thiếu nhi: Tại đây

Comic Media Academy

Facebook Comment