Bài cuối khóa - Vẽ Manga/ Comic NC (CĐ2) K01 - Trần Nguyễn Minh Thư

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 2) K01 – HV Trần Nguyễn Minh Thư

19/09/2022

“Tiệc sinh nhật” – bài cuối khóa lớp Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 2) khóa 01 do bé Trần Nguyễn Minh Thư thực hiện. Câu chuyện xoay quanh tình bạn trong bối cảnh học đường, một câu chuyện đáng yêu và hơn hết Minh Thư đã làm rất tốt trong cách dẫn dắt câu chuyện và biểu cảm nhân vật.

“Tiệc sinh nhật” – Học viên Trần Nguyễn Minh Thư

> Tìm hiểu khóa học Vẽ Manga/ Comic thiếu nhi: TẠI ĐÂY

Comic Media Academy