Bài cuối khóa - Vẽ Manga/ Comic NC CĐ2 K1 - HV Phạm Nguyễn Uy Long

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 2) K01 – HV Phạm Nguyễn Uy Long

19/09/2022

Chủ đề học đường luôn là một trong những đề tài được các học viên tại CMA quan tâm và chọn làm đề tài sáng tác trong các tác phẩm của mình.

Cùng xem tác phẩm “SCHOOL – WAR TIME!”  do bé Phạm Nguyễn Uy Long học viên lớp Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 2) K01 thực hiện.

> Tìm hiểu khóa học Vẽ Manga/ Comic thiếu nhi: TẠI ĐÂY

Comic Media Academy

Facebook Comment