Bài cuối khóa lớp Manga/Comic Online (Level 4) - Comic Media Academy

Bài cuối khóa lớp Manga/Comic Online (Level 4) K03

05/01/2022

Tại Level 4, bé sẽ có cơ hội tiếp cận chuyên sâu hơn quá trình sáng tạo nhân vật, tương tác giữa các nhân vật trong tranh và cách thức đặt nhân vật vào bối cảnh phù hợp.

Tuy rằng kiến thức ở cấp độ này tương đối “khô khan” hơn các level trước đó thế nhưng 2 bé Đặng Hà Bảo Thư và Nguyễn Hữu Minh Vy vẫn hoàn thành tốt những yêu cầu trong bài vẽ của mình.

Tác phẩm của bé Đặng Hà Bảo Thư
Tác phẩm của bé Nguyễn Hữu Minh Vy
  • Để xem thêm thông tin về khóa học Vẽ Manga/Comic Online, phụ huynh có thể click vào ĐÂY
  • Các khóa học Online khác của CMA: xem tại ĐÂY

(Comic Media Academy)

Facebook Comment