Bài cuối khóa lớp Manga/Comic Online (Level 4) K01 - Comic Media Academy

Bài cuối khóa lớp Manga/Comic Online (Level 4) K01 – HV Tôn Gia Bảo

30/09/2021

Tiếp nối Level 3, khóa học online Vẽ Manga/ Comic Level 4 là không gian để trẻ tiếp cận chuyên sâu hơn quá trình thiết kế nhân vật, cách tạo sự tương tác giữa các nhân vật trong tranh và cách thức đặt nhân vật vào bối cảnh phù hợp.

Mời ba mẹ và các bé cùng xem tác phẩm cuối khóa của bạn Tôn Gia Bảo – học viên khóa Vẽ Manga/ Comic (Level 4) K01 nhé!

Bài vẽ của bé Tôn Gia Bảo – học viên lớp Manga/Comic Online (Level 4) K01

Xem thông tin về khóa học Online Vẽ Manga/Comic dành cho các bé từ 8 – 14 tuổi: tại ĐÂY

———
𝗩𝗜𝗘̣̂𝗡 𝗧𝗥𝗨𝗬𝗘̣̂𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗛 𝗩𝗔̀ 𝗛𝗢𝗔̣𝗧 𝗛𝗜̀𝗡𝗛 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗡𝗔𝗠 – 𝗖𝗢𝗠𝗜𝗖 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔 𝗔𝗖𝗔𝗗𝗘𝗠𝗬 𝗩𝗡
Facebook Comment