Bài cuối khóa Illustration K08 - HV Lê Đặng Hoàng Anh - Comic Media Academy

Bài cuối khóa Illustration K08 – HV Lê Đặng Hoàng Anh

16/10/2022

Tác phẩm cuối khóa Illustration K08 của học viên Lê Đặng Hoàng Anh gồm 4 tranh cho tựa game Sky: Children of the light

1. Khởi đầu

2. Di chuyển

3. Thu thập

4. Kết thúc

Bài cuối khóa Illustration K08 – HV Lê Đặng Hoàng Anh.

>Xem thêm thông tin khóa học Digital painting – Chuyên đề Illustration: TẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)

Facebook Comment