Bài Cuối Khóa Digital Painting Thiếu nhi khóa 21 - HV Nguyễn Trương An Nhiên - Comic Media Academy

Bài Cuối Khóa Digital Painting Thiếu nhi khóa 21 – HV Nguyễn Trương An Nhiên

15/10/2022

Tại lớp Digital Painting Thiếu nhi các bé sẽ có cơ hội học hỏi thêm về kỹ năng vẽ trên bảng vẽ điện tử. Đây cũng là nền tảng để các bé phát triển trong lĩnh vực vẽ trên máy sau này.

Cùng xem qua các bài tập và bài cuối khóa mà bé An Nhiên đã thực hiện trong suốt quá trình học tập nhé!

 

.
Bài cuối khóa 1 – HV Nguyễn Trương An Nhiên
.
Bài cuối khóa 2 – HV Nguyễn Trương An Nhiên

>> Tìm hiểu khóa học Digital Painting Thiếu nhi: TẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)