Bài Cuối Khóa Digital Painting Thiếu nhi khóa 21 - HV Võ Gia Anh - Comic Media Academy

Bài Cuối Khóa Digital Painting Thiếu nhi khóa 21 – HV Võ Gia Anh

15/10/2022

Digital Painting Thiếu nhi là khóa học vô cùng thú vị, nơi các bé khám phá khả năng vẽ tranh trên máy của mình.

Võ Gia Anh đã hoàn thành rất tốt những bài vẽ của mình. Có thể thấy đường nét và cách lên màu của bé tiến bộ lên rất nhanh. 

Cùng xem qua một số bài tập và bài cuối khóa của bé nhé!

.
Bài cuối khóa – HV Võ Gia Anh

>> Tìm hiểu khóa học Digital Painting Thiếu nhi: TẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)