Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K38 (lv 3) – Comic Media Academy

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K38 (level 3) – HV Vũ Nguyễn Thanh Tâm

25/04/2024

Sự tiến bộ được thấy rất rõ qua từng level của bé Vũ Nguyễn Thanh Tâm lớp Digital Painting Thiếu nhi K38 (level 3). Nét vẽ ngày một chắc chắn, màu sắc bé làm rất tốt thể hiện được cảm xúc cho tác phẩm của mình.

Cùng xem cách bé đặt để nhân vật vào bối cảnh như thế nào nhé!

Tác phẩm Digital Painting – Học viên Vũ Nguyễn Thanh Tâm:

.
Bài cuối khóa – HV Vũ Nguyễn Thanh Tâm

>> Tìm hiểu khóa học Digital Painting Thiếu nhiTẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)