Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K38 (lv 3) – Comic Media Academy

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K38 (level 3) – HV Lê Hoàng Lan

25/04/2024

Nét vẽ dễ thương, biểu cảm của nhân vật khá tốt, bé Lê Hoàng Lan lớp Digital Painting Thiếu nhi K38 (level 3) đã hoàn thành bài cuối khóa với một tác phẩm rất dễ thương.

Cùng xem cách bé sử dụng màu sắc và bố cục tranh bé lựa chọn thế nào nhé. 

Tác phẩm Digital Painting – Học viên Lê Hoàng Lan:

Bài cuối khóa – HV Lê Hoàng Lan

>> Tìm hiểu khóa học Digital Painting Thiếu nhiTẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)