Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K38 (lv 3) – Comic Media Academy

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K38 (level 3) – HV Đoàn Diễm Quỳnh

25/04/2024

Sắc độ, ánh sáng và chất liệu là một bài học rất quan trọng trong lớp Digital Painting Thiếu nhi K38 (level 3). Ở những tác phẩm của bé Đoàn Diễm Quỳnh có thể thấy được sự hài hòa giữa các màu sắc, bé đã làm rất tốt bài học về ánh sáng và cảm giác về sắc độ rất tốt để bật lên chất liệu như bé muốn. 

Những tác phẩm rất đáng yêu được bé thể hiện ở lớp Digital Painting Thiếu nhi khóa 38 cấp độ 3, cùng xem qua nhé!

Tác phẩm Digital Painting – Học viên Đoàn Diễm Quỳnh:

Bài cuối khóa – HV Đoàn Diễm Quỳnh

>> Tìm hiểu khóa học Digital Painting Thiếu nhiTẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)