Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K38 (lv 2) - Comic Media Academy

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K38 (level 2) – HV Ngô Bình Phương

25/04/2024

Khám phá thế giới digital đầy màu sắc, sáng tạo nên những bức tranh mang phong cách riêng, bé Ngô Bình Phương lớp Digital Painting Thiếu nhi K38 (level 2) đã được tập luyện và làm quen rất nhiều với công cuộc vẽ trên máy và hoàn thành khá tốt các bài học của mình. 

Cùng xem bé sẽ vẽ gì trong tác phẩm cuối khóa của mình nhé!

Tác phẩm Digital Painting – Học viên Ngô Bình Phương:

Bài cuối khóa – HV Ngô Bình Phương

> Tìm hiểu khóa học Digital Painting Thiếu nhiTẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)