Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K37 (LV3) - Comic Media Academy

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K37 (level 3) – HV Nguyễn Phương Thanh

29/03/2024

Nét vẽ và cách lên màu của bé Nguyễn Phương Thanh lớp Digital Painting Thiếu nhi K37 (level 3) đã tiến bộ rất nhiều.

Có thể thấy màu sắc hài hòa qua từng tranh, Phương Thanh đã sử dụng rất tốt về màu sắc cũng như bố cục, tạo được chính phụ cho tranh, cách sắp xếp nhân vật và background phù hợp. Cùng xem qua một số bài tập bẽ đã vẽ khi tham gia lớp Digital Painting Thiếu nhi Khóa 37 cấp độ 3 nhé!

Tác phẩm Digital Painting – Học viên Nguyễn Phương Thanh:

>> Tìm hiểu khóa học Digital Painting Thiếu nhiTẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)