Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K36 (Lv 2) - Comic Media Academy

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K36 (Level 2) – HV Vũ Nguyễn Thanh Tâm

28/01/2024

Vẽ chân dung nhân vật là một bài cực kỳ quan trọng và được tập trung nhiều vào ở level 2 này. Bé Vũ Nguyễn Thanh Tâm lớp Digital Painting Thiếu nhi K36 đã sáng tạo nhân vật của mình ở những góc mặt khác nhau, bên cạnh đó thiết kế trang phục cũng là một bài học quan trọng không kém để bộc lộ nghề nghiệp hay tính cách nhân vật. Cùng xem qua tác phẩm của Thanh Tâm để xem chân dung nhân vật bé đã sáng tạo nhé.

Tác phẩm Digital Painting – Học viên Vũ Nguyễn Thanh Tâm:

>> Tìm hiểu khóa học Digital Painting Thiếu nhiTẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)