Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K34 (Lv2) - Comic Media Academy

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K34 (Level 2) – HV Bùi Ngọc Mai Kha

27/09/2023

Khám phá nghệ thuật ánh sáng & bố cục khi vẽ chân dung là một phần quan trọng trong chương trình dạy Digital Painting Thiếu nhi Level 2

Bùi Ngọc Mai Kha khóa Digital Painting Thiếu nhi K34 (Level 2) đã tiếp thu rất tốt kiến thức giảng dạy và thể hiện được cảm xúc bé muốn đặt để vào tranh thông qua mau sắc, bố cục và biểu cảm nhân vật. Cùng xem qua một số tác phẩm của bé nhé!

Tác phẩm Digital Painting – Học viên Bùi Ngọc Mai Kha:

.
Bài cuối khóa

>> Tìm hiểu khóa học Digital Painting Thiếu nhiTẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)