Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K34 (Lv 2) - Comic Media Academy

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K34 (Level 2) – HV Nguyễn Khánh My

28/09/2023

Tập trung vào sáng tạo nhân vật bé Nguyễn Khánh My lớp Digital Painting Thiếu nhi K34 (Level 2) đã đưa đến những tác phẩm rất dễ thương. Sự tiến bộ lên qua từng buổi học được thấy rõ trong bài cuối khóa, từ bố cục, đường nét và cách đặt để nhân vật đều khá tốt. Cùng xem bài cuối khóa và một số bài tập bé đã thực hiện nhé!

Tác phẩm Digital Painting – Học viên Nguyễn Khánh My:

.
Bài cuối khóa

>> Tìm hiểu khóa học Digital Painting Thiếu nhiTẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)