Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K32 (Lv1) - Comic Media Academy

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K32 (Level 1) – HV Huỳnh Phương Chi

24/08/2023

Sáng tạo với mảng hình là nhiệm vụ vô cùng quen thuộc đối với các bé học Digital Painting Thiếu nhi tại CMA. Từ các mảng hình làm nền tảng để sáng tạo nhân vật của riêng mình.

Huỳnh Phương Chi lớp Digital Painting Thiếu nhi K32 (Level 1) đã tiếp thu rất tốt kiến thức được dạy vào bài học của mình. Cùng xem qua bài cuối khóa và các tác phẩm bé đã thực hiện trong quá trình học tập nhé!

Tác phẩm Digital Painting – Học viên Huỳnh Phương Chi:

>> Tìm hiểu khóa học Digital Painting Thiếu nhiTẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)