Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K32 (Lv1) - Comic Media Academy

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K32 (Level 1) – HV Nguyễn Hoàng Minh Uyên

24/08/2023

Trong thế giới của các bạn nhỏ luôn tồn tại những nhân vật bé yêu thích, lớp học Digital Painting Thiếu nhi K32 (Level 1), bé Nguyễn Hoàng Minh Uyên được thỏa thích vẽ nhân vật yêu thích, sáng tạo nhân vật của riêng mình, bên cạnh đó học hỏi thêm nhiều kiến thức về màu sắc, đường nét, ….

Cùng xem qua thế giới mà bé đã vẽ nhé!

Tác phẩm Digital Painting – Học viên Nguyễn Hoàng Minh Uyên:

>> Tìm hiểu khóa học Digital Painting Thiếu nhiTẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)