Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K32 - Comic Media Academy

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K32 (Level 2) – HV Hoàng Tống Mỹ Giang

24/08/2023

Màu sắc và cảm xúc nhân vật trong từng bức tranh được bé Hoàng Tống Mỹ Giang lớp Digital Painting Thiếu nhi K32 (Level 2) thể hiện rất tốt. Với nét vẽ dễ thương, Mỹ Giang đã lột tả được cảm xúc của từng câu chuyện trong tranh.

Cùng xem qua sự tiến bộ của bé trong quá trình học tập thông qua các bài tập và bài cuối khóa nhé!

Tác phẩm Digital Painting – Học viên Hoàng Tống Mỹ Giang:

.
Bài cuối khóa – HV Hoàng Tống Mỹ Giang

>> Tìm hiểu khóa học Digital Painting Thiếu nhiTẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)