Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K22 - Comic Media Academy

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu Nhi K22 – Học viên Lê Triêu Nhan

13/11/2022

Lớp vẽ Digital Painting thiếu nhi là nơi để các bé có thể tiếp cận với nghệ thuật vẽ tranh trên nền tảng kỹ thuật số. 

Lê Triêu Nhan, học viên lớp Digital Painting Thiếu nhi khóa 22, đã sáng tạo nên những nhân vật theo sở thích của bé. Được thoải mái học tập và sáng tạo cùng sự hỗ trợ từ giảng viên bé đã hoàn thành rất tốt bài cuối khóa của mình. 

Cùng xem qua một số bài tập trong quá trình rèn luyện và bài cuối khóa của bé nhé!

Tác phẩm digital painting – HV Lê Triêu Nhan:

.
Bài cuối khóa – HV Lê Triêu Nhan

>> Tìm hiểu khóa học Digital Painting Thiếu nhiTẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)