8. Story board "Chuyến tàu ước mơ" & "Con là tất cả" - Comic Media Academy

8. Story board “Chuyến tàu ước mơ” & “Con là tất cả”

23/02/2023

Dự án làm Beatboard – Animatic TVC quảng cáo là dự án CMA Studio hợp tác cùng công ty quảng cáo TBWA (Công ty quảng cáo quốc tế , thành viên của tập đoàn Omnicom Group nổi tiếng trên thế giới) thực hiện beatboard màu và tạo chuỗi chuyển động animatic cho 2 TVC “Chuyến tàu ước mơ” & “Con là tất cả” có độ dài 1 phút.