7. Chuỗi tranh minh hoạ "Một ngày của mẹ" - Comic Media Academy

7. Chuỗi tranh minh hoạ “Một ngày của mẹ”

23/02/2023

Dự án minh hoạ quảng bá thực phẩm dinh dưỡng Hipp – dự án CMA Studio hợp tác cùng công ty Vạn An, vẽ chuỗi tranh màu (24 hình) về một ngày của mẹ, về các công việc thường nhật của người phụ nữ khi vừa chăm con vừa vun vén việc nhà.