"50 bài trong 3 tiếng" - Tôi đi học tại Comic Media Academy - Comic Media Academy

“50 bài trong 3 tiếng” – Tôi đi học tại Comic Media Academy

13/05/2015

Với phương hướng đào tạo chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu công việc thực tế của nghề họa sĩ vẽ truyện tranh. Ngay từ những buổi học Basic Sketch đầu tiên, các bạn học viên lớp KTV1 ngành truyện tranh, Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy – CMA) đã đối diện với những yêu cầu tiến độ: Vẽ nhanh, vẽ số lượng nhiều trong một khoảng thời gian giới hạn.

Khởi điểm từ 10 sản phẩm tiến đến 50, 70 sản phẩm / buổi và tăng dần lên 500, 1000 sản phẩm ký họa dáng trong vòng 1 tuần, các bạn học viên sẽ được trải nghiệm và làm quen với áp lực công việc thực tế ngay trong quá trình học tại CMA.

Hồng Hạnh – học viên khóa họa vẽ truyện tranh KTV1 đã có những chia sẻ thú vị qua truyện tranh ngắn Tôi đi học tại Comic Media Academy của mình.