3. Minh hoạ sách Giáo Dục đạo đức Phật Giáo - Comic Media Academy

3. Minh hoạ sách Giáo Dục đạo đức Phật Giáo

23/02/2023

Dự án sách được biên soạn bởi chùa Giác Ngộ và được CMA Studio vẽ minh hoạ màu. Dự án gồm 13 tập bao gồm các sách minh hoạ dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 và 1 tập về hôn nhân gia đình.