2. Những cuộc phiêu lưu của Jollibee & các bạn - Comic Media Academy

2. Những cuộc phiêu lưu của Jollibee & các bạn

23/02/2023

Lấy nhân vật trung tâm là hình ảnh chú ong thông minh Jollibee, Những cuộc phiêu lưu của Jollibee & các bạn là câu chuyện ly kì về hành trình nhóm bạn khám phá và giải mã những vùng đất mới. Bộ truyện tranh bao gồm 4 tập màu do CMA Studio thực hiện dưới đơn đặt hàng của cửa hàng thức ăn nhanh Jollibee – Công ty TNHH Jollibee Việt Nam thuộc tập đoàn Jollibee Philippines.