1. Kaun – Đội bóng siêu phàm - Comic Media Academy

1. Kaun – Đội bóng siêu phàm

23/02/2023

Kun – Đội bóng siêu phàm là dự án truyện tranh về chủ đề bóng đá do CMA Studio thực hiện dựa trên đơn đặt hàng của nhãn hàng Love in Farm, công ty IDP – thành viên của tập đoàn Daiwa PI Partners, Nhật Bản và Vinacamtial VOF. Dự án gồm 2 tập truyện tranh trắng đen, mỗi tập dài hơn 126 trang.