Tác phẩm "Đại dịch Zombie" của bé Huỳnh Ngọc Bảo Đan - Lớp Manga/Comic Thiếu Nhi - Comic Media Academy

Tác phẩm “Đại dịch Zombie” của bé Huỳnh Ngọc Bảo Đan – Lớp Manga/Comic Thiếu Nhi

21/12/2019

Tác phẩm Đại dịch Zombie do Huỳnh Ngọc Bảo Đan – học viên nhí lớp Manga Comic nâng cao khóa 19 thực hiện.

Bìa tác phẩm Đại dịch Zombie do Huỳnh Ngọc Bảo Đan, học viên lớp Manga Comic nâng cao khóa 19 thực hiện

Cùng nhìn lại tác phẩm Đại dịch Zombie do Huỳnh Ngọc Bảo Đan thực hiện nhé!

 

© Copyright by Huỳnh Ngọc Bảo Đan