Tác phẩm Truyện "BITURO" - Võ Lê Anh Kiên - Lớp Manga/Comic nâng cao - Comic Media Academy

Tác phẩm Truyện “BITURO” – Võ Lê Anh Kiên – Lớp Manga/Comic nâng cao

23/12/2019

Tác phẩm BITURO do Võ Lê Anh Kiên – học viên nhí lớp Manga Comic nâng cao khóa 20 thực hiện.

Bìa tác phẩm BITURO do học viên Manga Comic nâng cao khóa 20 Võ Lê Anh Kiên thực hiện

Cùng xem lại tác phẩm BITURO do Võ Lê Anh Kiên thực hiện nhé!

 

© Copyright by Võ Lê Anh Kiên

Facebook Comment