Tác phẩm Truyện "BITURO" - Võ Lê Anh Kiên - Lớp Manga/Comic nâng cao - Comic Media Academy