Giảng viên Nguyễn Đình Minh Khuê - Comic Media Academy

Giảng viên Nguyễn Đình Minh Khuê

Tốt nghiệp thủ khoa hệ Cử nhân tài năng chuyên ngành Văn học, Thạc sĩ ngành Lý luận văn học - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Minh Khuê hiện là một trong số ít giảng viên trẻ tuổi nhất trường.

Theo đuổi giấc mơ nghiên cứu văn chương, Minh Khuê tiếp tục theo học Thạc sĩ ngành Lý luận văn học tại trường và đang có kế hoạch đưa giấc mơ đi xa hơn bằng cách nộp hồ sơ vào các trường đào tạo Thạc sĩ ở Châu Âu. Đích đến của Khuê là “có thể đóng góp được một chút gì đó, dù rất nhỏ bé, cho nghiên cứu văn học ở Việt Nam.”

Với chuyên ngành về Lý luận và phê bình văn học, Minh Khuê đã góp tiếng nói của một người trẻ với giọng điệu riêng qua những bài nghiên cứu, chuyên đề trên các tạp chí văn chương uy tín; các tham luận tại các tọa đàm, hội thảo trong nước.

Năng nổ, nhiệt thành, đầy cảm hứng, Minh Khuê sẽ không chỉ trao truyền kiến thức mà còn là tình yêu chữ nghĩa theo cách “trẻ” nhất, dễ tiếp nhận nhất đến người trẻ.

Tác phẩm