Đồ án tốt nghiệp HSKC K09 - Ngành Truyện Tranh - HV Vũ Việt Hùng

Đế chế Âu Lạc – Đồ án tốt nghiệp Họa sĩ kể chuyện K09 – Ngành Truyện Tranh – HV Vũ Việt Hùng

29/08/2022

Đồ án tốt nghiệp Họa sĩ kể chuyện ngành Truyện tranh.

Học viên: Vũ Việt Hùng lớp Họa sĩ kể chuyện k09.

Tác phẩm: Đế chế Âu Lạc

Đề tài: Bóng rổ

Thể loại: School, sport

Thông điệp: Hãy tập thể thao, chơi bóng rổ để khỏe mạnh và healthy.

Ý nghĩa: Tình đồng đội

 

Tìm hiểu khóa học Họa sỹ kể chuyện ngành Truyện tranh: TẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)