[row]
[span12][khaigiangkhoa_5][/span12]

[span12]
[title_box title=”Dài hạn – Chuyên sâu”]
[/span12]
[span4]

img_truyen tranh
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangktv]
Lịch học: Thứ 2 – Thứ 6
(Sáng 8:00 – 11:30, Chiều 13:30 – 17:00)
Thời gian: 8 Học kỳ
Học phí: 15 – 20 triệu đồng /HK
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
Đăng ký

[/span4]

[span4]

img_truyen tranh
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangktv]
Lịch học: Thứ 2 – Thứ 6
(Sáng 8:00 – 11:30, Chiều 13:30 – 17:00)
Thời gian: 10 Học kỳ
Học phí: 15 – 20 triệu đồng /HK
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
Đăng ký

[/span4]
[span4]

img_truyen tranh
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangktv]
Lịch học: Thứ 2 – Thứ 6
(Sáng 8:00 – 11:30, Chiều 13:30 – 17:00)
Thời gian: 10 Học kỳ
Học phí: 15 – 20 triệu đồng /HK
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
Đăng ký

[/span4]

[/row]

[row]
[span4]

img_truyen tranh
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangktv]
Lịch học: Thứ 2 – Thứ 6
(Sáng 8:00 – 11:30, Chiều 13:30 – 17:00)
Thời gian: 8 Học kỳ
Học phí: 15 – 20 triệu đồng /HK
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
Đăng ký

[/span4]
[span4]

img_truyen tranh
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangktv]
Lịch học: Thứ 2 – Thứ 6
(Sáng 8:00 – 11:30, Chiều 13:30 – 17:00)
Thời gian: 6 Học kỳ
Học phí: 15 – 20 triệu đồng /HK
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
Đăng ký

[/span4]
[/row]

[spacer]
[sm_hr]
[spacer]
[row]
[span12]
[title_box title=”Cấp tốc – ngắn hạn”]
[/span12]
[spacer]
[span4]

img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 15 tuổi
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangcaptoc]
Lịch học: 3 buổi/tuần
Thời gian: 9 tháng
Đăng ký

[/span4]
[span4]

img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 8 – 15 tuổi
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangnganhantrenmay]
Lịch học: Thứ 2 – Thứ 6
(Sáng 8:00 – 11:30, Chiều 13:30 – 17:00)
Thời gian: 3 tháng
Đăng ký

[/span4]
[span4]

img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 15 tuổi
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangnganhan_kichban]
Lịch học: 03 tháng/học phần
Thời gian: 3 buổi tối/tuần từ 18:30 – 21:00
Đăng ký

[/span4]
[/row]
[spacer]
[sm_hr]
[spacer]
[row]
[span12]
[title_box title=”Thiếu niên – thiếu nhi”]
[/span12]
[spacer]
[span4]

img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 8 – 15 tuổi
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangnganhan]
Lịch học: 3 tháng
Thời gian: 3 buổi/tuần
Đăng ký

[/span4]
[span4]

img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 8 – 15 tuổi
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangnganhan]
Lịch học: 2 buổi/tuần
Thời gian: 3 tháng
Đăng ký

[/span4]
[/row]

[spacer]
[sm_hr]

[span3]
[/span3]
[span6]

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
[contact-form-7 404 "Not Found"]

[/span6]
[span3]
[/span3]