Khóa học - Comic Media Academy

Khóa học

Dài hạn - Chuyên sâu

img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 10/10/2017
(Nhận hồ sơ bổ sung từ 22/09 - 10/10/2017)
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 8 Học kỳ
Học phí: 3.815.000 đ/tháng
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 10/10/2017
(Nhận hồ sơ bổ sung từ 22/09 - 10/10/2017)
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 10 Học kỳ
Học phí: 3.815.000 đ/tháng
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 10/10/2017
(Nhận hồ sơ bổ sung từ 22/09 - 10/10/2017)
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 10 Học kỳ
Học phí: 3.815.000 đ/tháng
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 10/10/2017
(Nhận hồ sơ bổ sung từ 22/09 - 10/10/2017)
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 8 Học kỳ
Học phí: 3.775.000 đ/tháng
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 10/10/2017
(Nhận hồ sơ bổ sung từ 22/09 - 10/10/2017)
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 6 Học kỳ
Học phí: 3.100.000 đ/tháng
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT

Cấp tốc - ngắn hạn

img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 15 tuổi
Lịch khai giảng: 12/12/2017
Lịch học: 3 buổi/tuần
Thời gian: 9 tháng
img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 8 - 15 tuổi
Lịch khai giảng: 09/09/2017
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 3 tháng
img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 15 tuổi
Lịch khai giảng: K03 - 7/11/2017
Lịch học: 03 tháng/học phần
Thời gian: 3 buổi tối/tuần từ 18:30 - 21:00

Thiếu niên - thiếu nhi

img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 8 - 15 tuổi
Lịch khai giảng: 28/10/2017
Lịch học: 3 tháng
Thời gian: 3 buổi/tuần
img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 8 - 15 tuổi
Lịch khai giảng: 28/10/2017
Lịch học: 2 buổi/tuần
Thời gian: 3 tháng
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Họ và Tên (*)

Email (*)


Địa chỉ

Điện thoại


Ngày sinh (*)

Trình độ học vấn


Hệ chất lượng cao bậc:

Chọn ngành học:

Người bảo trợ:

Số điện thoại liên lạc:


TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06