Khóa học - Comic Media Academy

Khóa học

img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 25/11/2016
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 8 Học kỳ
(3800 tiết)
Học phí: 3.815.000đ/tháng
04 tháng/HK
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 25/11/2016
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 10 Học kỳ
Học phí: 3.815.000đ/tháng
04 tháng/HK
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 25/11/2016
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 10 Học kỳ
Học phí: 3.815.000đ/tháng
04 tháng/HK
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 25/11/2016
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 10 Học kỳ
Học phí: 3.815.000đ/tháng
04 tháng/HK
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 25/11/2016
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 6 Học kỳ
Học phí: 3.100.000đ/tháng
04 tháng/HK
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 25/11/2016
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 8 Học kỳ
Học phí: 3.775.000đ/tháng
04 tháng/HK

Các khóa học cấp tốc, ngắn hạn

img_truyen tranh
Lịch khai giảng: Chưa mở lớp
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian:
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 19/12/2016
Lịch học: 3 buổi/tuần
Thời gian: 9 tháng
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 17/12/2016
Lịch học: 2 buổi/tuần
Thời gian: 3 tháng
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 07/12/2016
Lịch học: 9 tháng
Thời gian: 4 buổi/tuần
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 17/12/2016
Lịch học: 3 tháng
Thời gian: 3 buổi/tuần
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 17/12/2016
Lịch học: 3 tháng
Thời gian: 2 buổi/tuần
TƯ VẤN KHÓA HỌC:
08.3820.9066 | 0902.7388.06