Khóa học - Comic Media Academy

Khóa học

Các khóa học dài hạn, chuyên sâu

img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 21/09/2017
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 8 Học kỳ
Học phí: 3.815.000đ/tháng
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 21/09/2017
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 10 Học kỳ
Học phí: 3.815.000đ/tháng
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 21/09/2017
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 10 Học kỳ
Học phí: 3.815.000đ/tháng
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 21/09/2017
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 10 Học kỳ
Học phí: 3.815.000đ/tháng
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 21/09/2017
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 8 Học kỳ
Học phí: 3.775.000đ/tháng
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: 21/09/2017
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 6 Học kỳ
Học phí: 3.100.000đ/tháng
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT

Các khóa học cấp tốc, ngắn hạn

img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 8 - 15 tuổi
Lịch khai giảng: 19/08/2017
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 3 tháng
img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 15 tuổi
Lịch khai giảng: Chờ mở lớp
Lịch học: 3 buổi/tuần
Thời gian: 9 tháng
img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 8 - 15 tuổi
Lịch khai giảng: 19/08/2017
Lịch học: 2 buổi/tuần
Thời gian: 3 tháng
img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 15 tuổi
Lịch khai giảng: 21/09/2017
Lịch học: 9 tháng
Thời gian: 4 buổi/tuần
img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 8 - 15 tuổi
Lịch khai giảng: 19/08/2017
Lịch học: 3 tháng
Thời gian: 3 buổi/tuần
img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 8 - 15 tuổi
Lịch khai giảng: 19/08/2017
Lịch học: 3 tháng
Thời gian: 2 buổi/tuần
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Họ và Tên (*)

Email (*)


Địa chỉ

Điện thoại


Ngày sinh (*)

Trình độ học vấn


Hệ chất lượng cao bậc:

Chọn ngành học:

 - HỌA SĨ TRUYỆN TRANH - HỌA SĨ HOẠT HÌNH 2D - HỌA SĨ HOẠT HÌNH 3D - HỌA SĨ HOẠT HÌNH TĨNH VẬT - NHÀ BIÊN KỊCH CHUYÊN NGHIỆP - HỌA SĨ VẼ TRANH KỸ THUẬT SỐ


Người bảo trợ:

Số điện thoại liên lạc:


TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06