Khóa học - Comic Media Academy

Khóa học

Dài hạn - Chuyên sâu

img_truyen tranh
Lịch khai giảng: Khóa 08 - 09 ngày: 03/05/2018
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 8 Học kỳ
Học phí: 3.815.000 đ/tháng
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
Đăng ký
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: Khóa 08 - 09 ngày: 03/05/2018
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 10 Học kỳ
Học phí: 3.815.000 đ/tháng
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
Đăng ký
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: Khóa 08 - 09 ngày: 03/05/2018
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 10 Học kỳ
Học phí: 3.815.000 đ/tháng
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
Đăng ký
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: Khóa 08 - 09 ngày: 03/05/2018
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 8 Học kỳ
Học phí: 3.775.000 đ/tháng
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
Đăng ký
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: Khóa 08 - 09 ngày: 03/05/2018
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 6 Học kỳ
Học phí: 3.100.000 đ/tháng
04 tháng/HK
Đối tượng: Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
Đăng ký

Cấp tốc - ngắn hạn

img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 15 tuổi
Lịch khai giảng: 19/12/2017
Lịch học: 3 buổi/tuần
Thời gian: 9 tháng
Đăng ký
img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 8 - 15 tuổi
Lịch khai giảng: 16/12/2017
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 7
Thời gian: 3 tháng
Đăng ký
img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 15 tuổi
Lịch khai giảng: K04 - 18/12/2017
Lịch học: 03 tháng/học phần
Thời gian: 3 buổi tối/tuần từ 18:30 - 21:00
Đăng ký

Thiếu niên - thiếu nhi

img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 8 - 15 tuổi
Lịch khai giảng: 16/12/2017
Lịch học: 3 tháng
Thời gian: 3 buổi/tuần
Đăng ký
img_truyen tranh
Đối tượng: Học viên từ 8 - 15 tuổi
Lịch khai giảng: 16/12/2017
Lịch học: 2 buổi/tuần
Thời gian: 3 tháng
Đăng ký
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Họ và Tên (*)

Email (*)


Địa chỉ

Điện thoại


Ngày sinh (*)

Trình độ học vấn


Hệ chất lượng cao bậc:

Chọn ngành học:

Người bảo trợ:

Số điện thoại liên lạc:


TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06