Khóa học - Comic Media Academy

Khóa học

Dài hạn - Chuyên sâu

img_truyen tranh
Lịch khai giảng: Khóa 08: ngày 10/05/2018
Khóa 09: ngày 10/10/2018
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 6 (Sáng 8:00 - 11:30, Chiều 13:30 - 17:00)
Thời gian: 8 Học kỳ
Học phí: 15 - 20 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
Đối tượng:Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu:Tốt nghiệp THPT
Đăng ký
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: Khóa 08: ngày 10/05/2018
Khóa 09: ngày 10/10/2018
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 6 (Sáng 8:00 - 11:30, Chiều 13:30 - 17:00)
Thời gian: 10 Học kỳ
Học phí: 15 - 20 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
Đối tượng:Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu:Tốt nghiệp THPT
Đăng ký
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: Khóa 08: ngày 10/05/2018
Khóa 09: ngày 10/10/2018
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 6 (Sáng 8:00 - 11:30, Chiều 13:30 - 17:00)
Thời gian: 10 Học kỳ
Học phí: 15 - 20 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
Đối tượng:Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu:Tốt nghiệp THPT
Đăng ký
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: Khóa 08: ngày 10/05/2018
Khóa 09: ngày 10/10/2018
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 6 (Sáng 8:00 - 11:30, Chiều 13:30 - 17:00)
Thời gian: 8 Học kỳ
Học phí: 15 - 20 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
Đối tượng:Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu:Tốt nghiệp THPT
Đăng ký
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: Khóa 08: ngày 10/05/2018
Khóa 09: ngày 10/10/2018
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 6 (Sáng 8:00 - 11:30, Chiều 13:30 - 17:00)
Thời gian: 6 Học kỳ
Học phí: 15 - 20 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
Đối tượng:Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu:Tốt nghiệp THPT
Đăng ký

Cấp tốc - ngắn hạn

img_truyen tranh
Đối tượng:Học viên từ 15 tuổi
Lịch khai giảng: 16/04/2018
Lịch học: 3 buổi/tuần
Thời gian: 9 tháng
Đăng ký
img_truyen tranh
Đối tượng:Học viên từ 8 - 15 tuổi
Lịch khai giảng: 14/04/2018
Lịch học: Thứ 2 - Thứ 6 (Sáng 8:00 - 11:30, Chiều 13:30 - 17:00)
Thời gian: 3 tháng
Đăng ký
img_truyen tranh
Đối tượng:Học viên từ 15 tuổi
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangnganhan_kichban]
Lịch học: 03 tháng/học phần
Thời gian: 3 buổi tối/tuần từ 18:30 - 21:00
Đăng ký

Thiếu niên - thiếu nhi

img_truyen tranh
Đối tượng:Học viên từ 8 - 15 tuổi
Lịch khai giảng: 14/04/2018
Lịch học: 3 tháng
Thời gian: 3 buổi/tuần
Đăng ký
img_truyen tranh
Đối tượng:Học viên từ 8 - 15 tuổi
Lịch khai giảng: 14/04/2018
Lịch học: 2 buổi/tuần
Thời gian: 3 tháng
Đăng ký
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Họ và Tên (*)

Email (*)


Địa chỉ

Điện thoại


Ngày sinh (*)

Trình độ học vấn


Hệ chất lượng cao bậc:

Chọn ngành học:

Người bảo trợ:

Số điện thoại liên lạc:


TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06