Tranh minh hoạ Digital Painting - Dê Con Nhanh Trí - Dương Hương Ly

Tranh minh hoạ Digital Painting – Dê Con Nhanh Trí – học viên Dương Hương Ly

12/01/2018

Dê con nhanh trí là một câu chuyện cổ tích đã gắn liền với tuổi thơ của các bạn nhỏ. Giờ đây, nó đã được thể hiện lại qua hình thức tranh minh họa Digital Painting do Dương Hương Ly, học viên ngành họa sĩ truyện tranh, Khóa 01 của Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy - CMA) thực hiện.

Tranh minh họa Dê Con Nhanh Trí

Tranh minh họa Dê Con Nhanh Trí 2

Tranh minh họa Dê Con Nhanh Trí 3

Tranh minh họa Dê Con Nhanh Trí 4

Tranh minh họa Dê Con Nhanh Trí 5

Tranh minh họa Dê Con Nhanh Trí 6

Tranh minh họa Dê Con Nhanh Trí 7

Tranh minh họa Dê Con Nhanh Trí 8

Tranh minh họa Dê Con Nhanh Trí 9

Tranh minh họa Dê Con Nhanh Trí 10

Tranh minh họa Dê Con Nhanh Trí 11

Tranh minh họa Dê Con Nhanh Trí 12

 

Comic Media Academy.

Facebook Comment