Thiết Kế Nhân Vật Theo Phong Cách Manga Cơ Bản - Comic Media Academy

Thiết Kế Nhân Vật Theo Phong Cách Manga Cơ bản

Khai giảng

  • 04/2021
  • 05/2021

Lịch học

  • Các ngày trong tuần
  • Từ 19-21h

Học phí

  • 6.500.000 VNĐ

Giảm giá 30%

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Chương trình học

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.