[TÁC PHẨM HUNTED PROJECTS 2] - PLASTIC WORLD của NHÓM KẺ MỘNG MƠ.

Tác phẩm PLASTIC WORLD của NHÓM KẺ MỘNG MƠ – HUNTED PROJECTS 02

09/09/2019

👩‍🎨👨‍🎨 Thành viên: Nguyễn Lan Hương – Trần Thị Thanh Vy
🌟 Học viên Chuyên ngành Digital Painting Chuyên Nghiệp K7 – Comic Media Academy

Thông điệp: Môi trường hiện nay đã và đang bị tàn phá với lượng rác thải nhựa khổng lồ do con người thải ra hằng ngày. Chúng ta không nên chỉ hạn chế dùng đồ nhựa mà còn phải nghĩ đến việc tái chế các sản phẩm nhựa lâu nay như thế nào. Bảo vệ môi trường không phải việc của riêng ai hay chỉ trong một ngày nào đó …

– Comic Media Academy –