Giảng viên Trần Hồ Bảo Ngọc - Comic Media Academy

Giảng viên Trần Hồ Bảo Ngọc

Tốt nghiệp ngành Mỹ Thuật Công Nghiệp - ĐH Kiến Trúc TP.HCM
Thiết Kế Đồ Họa
Layout of book

Tốt nghiệp ngành Mỹ Thuật Công Nghiệp – ĐH Kiến Trúc TP.HCM từ năm 2013, với những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình học tập và làm việc, cô Trần Hồ Bảo Ngọc là một chuyên gia đào tạo chuyên môn thiết kế và nghệ thuật tại một số agency, studio và một số trường cao đẳng, đại học. Hiện tại cô đang công tác  tại Astro Saigon Creative và phụ trách môn học Layout of book tại Comic Media Academy.

Tác phẩm