[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Lạt - Nguyễn Hồng Quân

[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Lạt – Nguyễn Hồng Quân

15/01/2018

Bài tập của học viên Nguyễn Hồng Quân, lớp KTV 5H trong kỳ thực tế tại Đà Lạt, tháng 11.2017.

Sau kỳ thực tế, Hồng Quân cho biết: "Chuyến thực tế tại Đà Lạt đã mang đến rất nhiều kỷ niệm vui cùng các bạn và cho mình cơ hội quan sát thiên nhiên cùng khí hậu ôn hòa nơi đây. Đồng thời, mình cũng đã học được thêm nhiều về mảng màu và độ loang trong màu nước. Mình mong muốn những kỳ thực tế sau sẽ được học thêm nguyên lý về màu sắc và tạo hình."

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 17

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 16

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 18 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 19

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 20

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 15 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 14 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 13

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 12 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 11

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 6

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 7 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 8

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 9 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 10

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 1 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 2

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 3 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 4

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 5

Facebook Comment