Bài thi Gesture Drawing – Mai Thu Hải Ngân - Comic Media Academy

Bài thi Gesture Drawing – Mai Thu Hải Ngân

29/08/2017

Tổng hợp bài thi bộ môn Gesture Drawing (Figure Drawing) của Mai Thu Hải Ngân, học viên ngành Họa sĩ Hoạt hình - khóa 03.

Giảng viên: Họa sĩ Linh Phạm (Vancouver Film School, Canada)

1. 30s/dáng:

Bài thi Gesture Drawing 30s - Hải Ngân Bài thi Gesture Drawing 30s - Hải Ngân

2. 1 phút/dáng:

Bài thi Gesture Drawing 1 min - Hải Ngân Bài thi Gesture Drawing 1 min - Hải Ngân

3. 2 phút/dáng:

Bài thi Gesture Drawing 2 min - Hải Ngân Bài thi Gesture Drawing 2 min - Hải Ngân

4. 5 phút/dáng:

Bài thi Gesture Drawing 5 min - Hải Ngân Bài thi Gesture Drawing 5 min - Hải Ngân

5. Character:

Bài thi Gesture Drawing Character - Hải Ngân Bài thi Gesture Drawing Character - Hải Ngân

Facebook Comment