Nhà Biên kịch - Phê bình phim Vũ Ánh Dương - Comic Media Academy

Nhà Biên kịch – Phê bình phim Vũ Ánh Dương

Thầy Vũ Ánh Dương là cây bút sắc sảo với những bài phê bình chuyên môn và cũng là Giảng viên nhiệt tình với những bài giảng sâu sắc đầy cảm xúc trên bục giảng.
Biên kịch-Phê bình phim

“Nếu mình yêu một ai đó, thứ gì đó thì hãy để người ấy, thứ ấy giúp mình hiểu mình. Mình thích phim quá, thì để phim giúp mình hiểu mình, đừng chỉ chăm chăm hiểu phim. Khi mình xem phim rồi nói về phim, viết về phim là mình tạo ra cơ hội đối thoại với người làm phim bộ phim, với những người xem phim khác, với lịch sử xem phim của bản thân. Khi mình xem rồi nói về phim, viết về phim là việc tạo nghĩa cho chính hoạt động tiêu thụ một sản phẩm nghe nhìn, nó thành sự lựa chọn, trải nghiệm, diễn giải thẩm mỹ.” (Nhà biên kịch-Phê bình phim Vũ Ánh Dương)

Tác phẩm