Nguyễn Ngọc Phúc - Comic Media Academy

Sau khi hoành thành khóa học, em rất vinh dự và vui vì làm quen được nhiều bạn và tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới. Điều khiến em tâm đắc nhất là phần sáng tác kịch bản, học về 3 hồi 8 nhịp. Giờ thì em đã có thể phân tích được những phim, truyện mình đã xem dựa trên góc độ chuyên môn.

Nguyễn Ngọc Phúc, Truyện tranh cấp tốc Khoá 5
TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06