Phan Hồng Đức - Họa sĩ kể chuyện - K05 - Comic Media Academy
Phan Hồng Đức - Họa sĩ kể chuyện _ K05
Phan Hồng Đức - Họa sĩ kể chuyện-K05
- Giáo viên Lớp Vẽ Truyện Tranh trên máy.
- Giáo viên Lớp Làm Phim Hoạt Hình 2D Cơ bản
- CTV Vẽ minh họa phục vụ công tác Truyền thông.
- CTV Truyền thông của báo Tuổi Trẻ Cười.
- Quản trị viên fanpage Hủ Tiếu Lâm.