Truyện tranh Linh Hồn Bưu Điện - Nguyễn Đức Trung

Truyện tranh Linh Hồn Bưu Điện – Nguyễn Đức Trung

Tác phẩm truyện tranh ngắn Linh Hồn Bưu Điện do Nguyễn Đức Trung, học viên ngành họa sĩ truyện tranh, Khóa 01 thực hiện. 

Truyện tranh Linh Hồn Bưu Điện 01

Truyện tranh Linh Hồn Bưu Điện 02

Truyện tranh Linh Hồn Bưu Điện 03

Truyện tranh Linh Hồn Bưu Điện 04

Truyện tranh Linh Hồn Bưu Điện 05

Truyện tranh Linh Hồn Bưu Điện 06

Truyện tranh Linh Hồn Bưu Điện 07

Truyện tranh Linh Hồn Bưu Điện 08

Truyện tranh Linh Hồn Bưu Điện 09

Truyện tranh Linh Hồn Bưu Điện 10

Truyện tranh Linh Hồn Bưu Điện 11

Truyện tranh Linh Hồn Bưu Điện 12

Truyện tranh Linh Hồn Bưu Điện 13Truyện tranh Linh Hồn Bưu Điện 14

Truyện tranh Linh Hồn Bưu Điện 15

TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06