Tranh minh hoạ Digital Painting - Rùa và Thỏ - Comic Media Academy

Tranh minh hoạ Digital Painting – Rùa và Thỏ

Tranh minh hoạ Digital Painting với tựa đề “Rùa và Thỏ” do Dương Hương Ly, học viên Khoá 1 thực hiện.

Tìm hiểu thêm: Lớp Digital Painting cấp tốc

học digital painting minh họa rùa và thỏ

học digital painting minh họa rùa và thỏ

học digital painting minh họa rùa và thỏ

Học Digital Painting minh hoạ Rùa và Thỏ

Học Digital Painting minh hoạ Rùa và Thỏ

học digital painting minh họa rùa và thỏ

học digital painting minh họa rùa và thỏ

học digital painting minh họa rùa và thỏ

học digital painting minh họa rùa và thỏ

học digital painting minh họa rùa và thỏ

học digital painting minh họa rùa và thỏ

học digital painting minh họa rùa và thỏ

TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06