[Hình ảnh] Tổng kết lớp dạy vẽ Manga Comics nâng cao 07

[Hình ảnh] Tổng kết lớp dạy vẽ Manga Comics nâng cao 07

Hình ảnh buổi nhận xét và tổng kết lớp dạy vẽ Manga Comics nâng cao khóa 07 của Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comics Media Academy – CMA). 

Bế giảng lớp dạy vẽ Manga Comics nâng cao 7 1 Bế giảng lớp dạy vẽ Manga Comics nâng cao 7 2 Bế giảng lớp dạy vẽ Manga Comics nâng cao 7 3 Bế giảng lớp dạy vẽ Manga Comics nâng cao 7 4 Bế giảng lớp dạy vẽ Manga Comics nâng cao 7 5 Bế giảng lớp dạy vẽ Manga Comics nâng cao 7 6 Bế giảng lớp dạy vẽ Manga Comics nâng cao 7 7 Bế giảng lớp dạy vẽ Manga Comics nâng cao 7 8 Bế giảng lớp dạy vẽ Manga Comics nâng cao 7 9 Bế giảng lớp dạy vẽ Manga Comics nâng cao 7 10
TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06