[Hình ảnh] Kỳ thực tế tại Đà Lạt - Comic Media Academy

[Hình ảnh] Kỳ thực tế tại Đà Lạt

Vào tháng 11/2017, học viên của Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy - CMA) đã tham gia chuyến thực tế tại Đà Lạt, nhằm rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm. 

Ky-thuc-te-Da-Lat-1 Ky-thuc-te-Da-Lat-2 Ky-thuc-te-Da-Lat-3 Ky-thuc-te-Da-Lat-4 Ky-thuc-te-Da-Lat-5 Ky-thuc-te-Da-Lat-6 Ky-thuc-te-Da-Lat-7 Ky-thuc-te-Da-Lat-8 Ky-thuc-te-Da-Lat-9 Ky-thuc-te-Da-Lat-10 Ky-thuc-te-Da-Lat-11 Ky-thuc-te-Da-Lat-12 Ky-thuc-te-Da-Lat-13 Ky-thuc-te-Da-Lat-14 Ky-thuc-te-Da-Lat-15 Ky-thuc-te-Da-Lat-16 Ky-thuc-te-Da-Lat-17 Ky-thuc-te-Da-Lat-18 Ky-thuc-te-Da-Lat-19 Ky-thuc-te-Da-Lat-20 Ky-thuc-te-Da-Lat-21 Ky-thuc-te-Da-Lat-22 Ky-thuc-te-Da-Lat-23 Ky-thuc-te-Da-Lat-24 Ky-thuc-te-Da-Lat-25
TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06